มุมศิษย์เก่า

คลิกไปหน้าเว็บบล็อก ศิษย์เก่าศิลปกรรมจันทรเกษม : ArtChandra alumni
ศิษย์เก่าและนักศึกษาปีสุดท้าย ที่พึ่งจบการศึกษา ให้ช่วยกันคลิกเข้าทำแบบสอบถาม ตามรายการต่อไปนี้คือ >

1. แบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2. แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตศิลปกรรม

และ 3.ให้เรียนเชิญท่านผู้ประกอบการ(เจ้านาย/หัวหน้างาน)ให้ช่วย คลิกเข้าทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ที่มีต่อบัณฑิตจันทรเกษม ด้านล่างนี้

Leave a Comment