แสดงผลงานนิทรรศการ งานวันมนุษย์วิชาการ เพียรเพื่อพ่อ : 9luang แรงบันดาลใจจากในหลวง 3-5 เมษายน ชั้นล่างอาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.

สาขาวิชาศิลปกรรม จัดแสดงผลงานนิทรรศการ Gift on the Moon และจัดสัมมนาวิชาการเรื่องภาพประกอบเรื่องพระมหาชนก โดยวิทยากร ธีระวัฒน์ คะมะนะ เนื่องในงานวันมนุษย์วิชาการ ศาสตร์พระราชา : เพียรเพื่อพ่อ : 9luang แรงบันดาลใจจากในหลวง ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน ชั้นล่างอาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม. 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Leave a Comment