เจ สุรเสน ศิลปินอิสระ เจ้าของรางวัลเพชรสยาม ประจำปี 2558 เข้าเยี่ยมมหาวิทยาลัย มอบภาพ บรรยายพิเศษแก่นักศึกษา ณ สาขาวิชาศิลปกรรม

คุณเจ สุรเสน ศิลปินอิสระ ผู้ถ่ายทอดความงามและวิถีชีวิตความเรียบง่ายของชาวล้านนา เจ้าของรางวัลเพชรสยาม ประจำปี 2558 นำภาพวาดด้วยสีอะคลีลิค โดยใช้เทคนิคพิเศษด้วยเกรียงลงบนผืนผ้าใบ มอบให้แก่มหาวิทยาลัย จำนวน 4 ภาพ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษาในการศึกษาด้านศิลปกรรม โดยมีท่านอาจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมบรรจบ ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี และเยี่ยมชมกิจการของสาขาวิชาศิลปกรรม 16/3/2560

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Leave a Comment