กิจกรรม สอนฟรี ทำดี เพื่อพ่อ ครั้งที่ 1

teach-4dadวันอังคาร ที่ 22 พ.ย. 59 นี้ เวลา 8.30-16.30 น.ร่วมเรียนรู้ทั้งครูและศิษย์ และบุคคลภายนอกภายในที่สนใจเรื่อง PDF กับงานพิมพ์ยุคดิจิตัล กับ อ.ประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม  วิทยากรจากสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ในกิจกรรม สอนฟรี ทำดี เพื่อพ่อ ครั้งที่ 1

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , ,

Leave a Comment