ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่สาขาวิชาศิลปกรรม

congrat59ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่สาขาวิชาศิลปกรรมและบัณฑิตใหม่ของจันทรเกษมทุกท่าน ร่วมภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสออกแบบชุดครุยวิทยะฐานะให้ทุกคนได้สวมใส่ในวันแห่งความสำเร็จในวันนี้ และเหมือนว่าอาจารย์ก็ได้ร่วมถ่ายรูปกับทุกๆคนแล้ว

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Leave a Comment