การอบรมศิลปะแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2556

การอบรมศิลปะแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2556 กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมประจำทุกปี ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ณ สาขาวิชาศิลปกรรม ชั้น 5 อาคารกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม. ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 รวมเวลา 5 วัน

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: ,

Leave a Comment