เชิญชมนิทรรศการศิลปกรรม “มองไทย” โดยคณาจารย์สาขาวิชาศิลปกรรม

เชิญชมนิทรรศการศิลปกรรม “มองไทย” โดยคณาจารย์ สาขาวิชาศิลปกรรม
10 – 13 กุมภาพันธ์ 57 (พิธีเปิด 10 กพ 57 เวลา 15:30น.) ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สูจิบัตรงานสัปดาห์อนุรักษ์วัฒนธรรม และส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย : ศิลปนาฏยคีตา ครั้งที่ 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระหว่างวันที่ 10 – 14 กุมภาพันธ์ 2557

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Leave a Comment