ผลงานโครงการแบ่งปันสื่อสร้างสรรค์กับรายการทรูปลูกปัญญาของนักศึกษาและอาจารย์

ผลงานโครงการ ออกแบบสื่อแอนิเมชั่นเพื่อเป็นสื่อเสริมความรู้ทางเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน บุคคลแบบพกพา (Teblet) สำหรับเด็กประถมศึกษา เรื่อง “About Water” ตอน “ฝน” ของ นักศึกษาที่เรียนวิชาการออกแบบภาพเคลื่อนไหว(Animation Design) ภาคเรียนที่ 3/2554 และผลงานสื่อของอาจารย์ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร   สื่อบันทึกวิดีโอ Prachid Tutorials ได้รับการอนุมัติให้เป็นสื่อสร้างสรรค์ ร่วมแบ่งปันเป็นคลังความรู้คู่สังคมในเว็บไซค์ของทรูปลูกปัญญาดอตคอม  อันเป็นผลงานบริการวิชาการสังคมและเป็นตัวบ่งชี้(PKI) ด้านผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษา ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปกรรม รายวิชาออกแบบภาพเคลื่อนไหว ประจำภาคเรียนที่ 3-2554

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Leave a Comment