นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ ครั้งที่ 1 /2555

เชิญชมนิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ ครั้งที่ 1 โดยนักศึกษาและคณาจารย์สาขาวิชาศิลปกรรม ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 12-20 มีนาคม 2555

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: ,

Leave a Comment