ผลงานการเรียนรู้จากการทำงานจริง(Work Based Learning)วิชา Arti3314

Student's workbased project design

Student's workbased project design

รวมผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้จากการทำงานจริงและแบบกลุ่ม(Work Based Learning) ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ และวิชาการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาที่ผ่านการประเมินผลในระยะที่1  โดยได้ผ่านการนำเสนอผลงานและรับการปรึกษาแนะนำในชั้นเรียนได้ครบกระบวนการและได้สรุปผลงานเป็นเอกสารเผยแพร่แสดงไว้เป็นโปรไฟล์ส่วนบุคคล ทั้งใน Googlewave และที่เว็บไซต์ระดับมาตรฐานสากลที่ ISSUU.com ที่ทุกคนสามารถเข้าดู แสดงความคิดเห็นต่อผลงานและดาวน์โหลดไฟล์ลงมาได้ เชิญร่วมชมผลงานที่จัดทำรูปเล่มแสดงเป็นหนังสือออนไลน์นี้ได้นะครับ โดยคลิกที่ลิงค์ที่ภาพได้เลย

ขอแสดงความเสียใจสำหรับนักศึกษาผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลในระยะที่ 1.และก็ตงหมดสืทธิ์สอบไปด้วย เพราะเวลาเรียนไม่ครบ 80 เปอร์เซ็นต์ ก็คงทราบกันดีนะครับว่าต้องไปดำเนินการอะไรต่อไป และขอให้จำไว้ว่า ในการที่จะจบออกไปประกอบวิชาชีพด้านการออกแบบได้นั้น ความรับผิดชอบในการทำงาน การส่งผลงานและการตรงต่อเวลานัดหมายนั้นคือสิ่งแรกที่ต้องฝึกฝนและทำให้ได้และต้องเห็นความสำคัญว่าหากเราไม่รับผิดชอบและตรงต่อเวลานัดหมายในการส่งผลงานต่อลูกค้าแล้ว ผลที่ตามมาจะเสียหายทั้งต่อตัวเองเพื่อนร่วมงานและหน่วยงานอย่างไร ความผิดพลาดครั้งนี้อย่างน้อยนักศึกษาคงได้เรียนรู้ด้วยตนเองว่าการสูญเสียโอกาสและการถูกปฏิเสธจากระบบหรือด้วยกฏเกณฑ์ทางสังคมนั้นเจ็บปวดแค่ไหน ต่อไปให้ปรับปรุงตัวเองและให้โอกาสตัวเองนะครับ พ่อแม่พี่น้องและเพื่อนที่รู้ใจเรายังตั้งตารอคอยวันที่เราทำสำเร็จการศึกษาอยู่นะครับ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , ,

Leave a Comment