ผศ.ประชิดทิณบุตร นำทีมงาน บจก.เอซีทีอินเทลลิเจ้นท์ ให้การปรึกษาด้านการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์ คลัสเตอร์ข้าวโพดหวาน กาญจนบุรี ครั้งที่ 1

ผศ.ประชิด ทิณบุตร หัวหน้าทีมที่ปรึกษาด้านการออกแบบพัฒนา ตราสัญลักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจข้าวโพดหวาน กาญจนบุรี (Kanchanaburi Sweet Corn Cluster Brand)และ อ.ประชา ทีมงานจาก ACT Intelligence เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อเสนอและการนำเสนอข้อมูลความต้องการเบื้องต้น จากผู้ประกอบการกลุ่มข้าวโพดหวา่น บจก.เรารักอาหาร,หจก.พัฒนาอินเตอร์ฟู้ด บจก.ริเวอร์แคว บจก.กาญจน์คอร์น คุณประชา อัศวทองกุล ประธานกลุ่ม คุณ เรวัต ทองภู่น้อย รองประธานกลุ่มคลัสเตอร์ และกรรมการจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ตามขั้นตอนการดำเนินงานในโครงการยกระดับขีดความสามารถการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน จังหวัดกาญจนบุรี ณ.วันที่ 14 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ติดตามและดูรายงานการบริการวิชาการ การวิจัยด้านการออกแบบแก่สังคมได้ที่ http://kanchanaburisweetcorn.blogspot.com

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , , , ,

Leave a Comment