ผลงานออกแบบของ นศ.ศิลปกรรมจันทรเกษมติด1ใน 100 อันดับไอเดียอัจฉริยะ โครงการ Brandsgen 2010

ทีม i-de-as

ในปีนี้กลุ่มนักศึกษาศิลปกรรมชั้นปีที่3 ที่เรียนวิชาออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์และออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้แบบ WorkBased Learning โดยได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการแบรนด์สเจน ปี 2010 ฉลาดคิดแบบคนรุ่นใหม่ โดยจัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 3 แล้ว โดยมีบุคคล ทีมงาน ออกแบบ-นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจากทั่วประเทศมากมายซึ่งการประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
1. Innovation Inventor

ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อาทิ การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ การสร้าง ทฤษฎีอธิบายปรากฎการณ์ต่างๆ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
2. Creative Arts
ประกวดโครงงานทางสายศิลปะที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก อาทิ สารคดี หนังสั้น ศิลปะประยุกต์ งานโฆษณา งานออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบเว็ปไซต์ หรืออื่นๆ ฯลฯ

ผลการคัดเลือกรอบแรก มีผลงานของนักศึกษาได้ผ่านเข้ารอบจำนวน 2 ทีมได้แก่ทีม ทีม I-de-as ที่นำเสนอโครงการ Re-Disk เป็นไอเดียการนำเอาแผ่นดิสก์เก็ตเก่าเก็บมาใช้ประโยชน์ใหม่ พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ และอีกทีมคือกลุ่ม BrailleBox เป็นการนำเสนอผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อคนตาบอด อยู่ในกลุ่ม 50 ไอเดียผลงานอัจฉริยะการสร้างสรรค์ผลงานด้าน  Creative Art  และเป็นในนามของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งเดียวที่ได้ผ่านเข้ารอบ  เพื่อให้สาธารณะชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมโหวตให้คะแนนทางอินเตอร์เน็ตและทางการส่ง SMS  ในรอบที่สอง ให้เหลือเพียง 5 ทีมสุดท้าย โดยได้เริ่มโหวตมาตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม-10กันยายน 53 นี้

ท่านสามารถคลิกดูผลงานที่เกิดจากการคิดวิเคราะห์ การนำเสนอผลงานที่เป็นแนวคิดที่นักศึกษาได้ร่วมกันคิด ร่วมทำงานเป็นทีม ได้พัฒนาปรับปรุงแนวคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาที่เกิดจากการได้เรียนรู้และได้ทำงานจริง ภายใต้คำปรึกษาแนะแนวทางทั้งจากห้องเรียนจริงและจากสาธารณชน และท่านสามารถร่วมโหวตได้จากที่นี่ http://brandsgen.com/listing.php รหัสโหวตรหัส BG70 และ BG52 หรือเข้าไปเสนอแนะข้อคิดเห็นได้ผ่านทางระบบSocial Media ของ facebook ได้ด้วย  ก็ขอเชิญทุกท่านที่หน้าเว็บของ BG 52 คลิกที่นี่ หน้าเว็บของ Braille-Box รหัสโหวต BG 70 คลิกที่นี่

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , ,

1 Response to "ผลงานออกแบบของ นศ.ศิลปกรรมจันทรเกษมติด1ใน 100 อันดับไอเดียอัจฉริยะ โครงการ Brandsgen 2010"

Leave a Comment