งานบริการวิชาการสังคม : ที่ปรึกษาด้านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ (Consultancy Fund Project)

ผศ.ประชิด ทิณบุตรและคณะที่ปรึกษาเข้าร่วมสังเกตการณ์ เยี่ยมชมกิจกรรมออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าของบริษัท ทีมเฟิร์น จำกัด บริษัทในที่ปรึกษาโครงการ CF ในงานไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลเฟอร์นิเจอร์แฟร์ 2011 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2554 ณ ที่ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , ,

Leave a Comment