ต้อนรับอาจารย์ฝรั่งชาวออสเตรีย จาก PHT PADAGOGISCHE hochschule tirol เมือง Innsbruck มาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานการเรียนการสอนของสาขาวิชาศิลปกรรม มจษ. 6/12/2561

ต้อนรับอาจารย์ฝรั่งชาวออสเตรีย Prof.Mag. Manfred Taferner และ Prof.Dipl.-Pad.Roland Warzilel จาก pht PADAGOGISCHE hochschule tirol เมือง Innsbruck มาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานความพร้อมการเรียนการสอนของสาขาวิชาศิลปกรรม มจษ. ในการส่งครูฝึกสอน มาร่วมศึกษาเรียนรู้ การเรียนการสอนศิลปะ ในภาคเรียนที่ 2/2561 นี้ : 6/12/2561 See more pictures click this link

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Leave a Comment