อาจารย์ไชยพันธ์ ธนากรวัจน์ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ วัดพระศรีมหาธาตุ จ.พิษณุโลก

อาจารย์ไชยพันธ์ ธนากรวัจน์ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ หัวข้อ พระพุทธชินราช พระปฏิมาคู่แผ่นดิน ร่วมกับศิลปินรับเชิญท่านอื่นๆ ณ วัดพระศรีมหาธาตุ จ.พิษณุโลก

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Leave a Comment