สาขาวิชาศิลปกรรมโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร ร่วมเป็นอนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 / 2560

สาขาวิชาศิลปกรรมโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร ร่วมเป็นอนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 สาขาออกแบบโปสเตอร์ และสาขาออกแบบสิ่งพิมพ์ จัดโดนสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 26-27 เม.ย. 2560 ณ อิมแพค 2 เมืองทองธานี 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Leave a Comment