การพัฒนางานวิชาการและบุคลากร

อาจารย์ศิลปกรรมจันทรเกษม ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ 2555

Posted by on มีนาคม 30, 2012 at 9:52 pm

อาจารย์ธีระชัย สุขสวัสดิ์(ประธานสาขาวิชาศิลปกรรม) และอา […]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...