ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้

ผลงานโครงการแบ่งปันสื่อสร้างสรรค์กับรายการทรูปลูกปัญญาของนักศึกษาและอาจารย์

Posted by on พฤษภาคม 27, 2012 at 8:31 am

ผลงานโครงการ ออกแบบสื่อแอนิเมชั่นเพื่อเป็นสื่อเสริมความ […]

นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ ครั้งที่ 1 /2555

Posted by on มีนาคม 9, 2012 at 11:34 am

เชิญชมนิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ ครั้งที่ 1 โดยนักศึกษาและค […]

ArtChandra Student’s Acts : Art and Design Professional Field Experience Presentation 2012

Posted by on มีนาคม 2, 2012 at 9:16 am

กิจกรรมสัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและแสดงผลงานโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ชั้นปีที่ 4

Gift on the moon 2012 : ArtChandra Student’s Collaboration Acts

Posted by on มีนาคม 2, 2012 at 8:25 am

gift on the moon 2012 collabolation & activity

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ในวิชา arti3314 ภาคเรียนที่ 1/2554

Posted by on กันยายน 22, 2011 at 2:21 pm

  ผศ.ประชิด ทิณบุตร อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาการออกแบ […]

บรรยากาศการแสดงนิทรรศการ Artbook Art Thesis ของนักศึกษาวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ รัหส 501

Posted by on สิงหาคม 18, 2011 at 11:34 am

บรรยากาศการแสดงนิทรรศการ Artbook Art Thesis ของนักศึกษา […]

ผลงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์กลุ่มนักศึกษาวิชาเอกออกแบบประยุกต์ศิลป์ ชั้นปีสุดท้าย ในงาน TIFF2011

Posted by on มีนาคม 20, 2011 at 4:05 pm

กลุ่มนักศึกษาวิชาเอกออกแบบประยุกต์ศิลป์ ชั้นปีสุดท้าย ไ […]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...