ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้

คณาจารย์และศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบันร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมแก่เกษตรกรผู้ค้าข้าว จังหวัดชัยนาท

Posted by on กันยายน 21, 2014 at 11:21 am

คณาจารย์และศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบันร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบร […]

Art-Ex-Experience 2012 นิทรรศการแสดงผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรม ประจำปีการศึกษา 2555

Posted by on เมษายน 28, 2013 at 10:00 am

 Art-Ex-Experience 2012 นิทรรศการแสดงผลงานการฝึกประสบกา […]

งาน Gift on the Moon 2013:Retro Episode ของสาขาวิชาศิลปกรรม

Posted by on กุมภาพันธ์ 11, 2013 at 11:11 pm

บรรยากาศงานวันแรก-พิธีเปิดงาน-การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสร […]

ศิลปกรรมสัมมนา 2555:สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนภาพประกอบทางพฤษศาสตร์

Posted by on กุมภาพันธ์ 8, 2013 at 6:53 pm

สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิืทยา […]

ศิลปกรรมสัมมนาทางวิชาการ : การบรรยายพิเศษเรื่องการเขียนภาพประกอบทางพฤษศาสตร์ 8 กุมภาพันธ์

Posted by on กุมภาพันธ์ 7, 2013 at 10:48 pm

สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิืทยา […]

โครงการเด็กเฮ้ว ของ สสส.นศ.ชั้นปี3 นิเทศศิลป์ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1แล้ว

Posted by on กุมภาพันธ์ 7, 2013 at 10:25 pm

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิชาเอกออกแบบประยุกต์ศิลป์สาข […]

การบริการวิชาการแก่ชุมชน ของคณะทีมงานอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม ในโครงการการส่งเสริมการผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จังหวัดกาญจนบุรี

Posted by on กรกฎาคม 15, 2012 at 7:21 am

กิจกรรมการให้บริการวิชาการทางศิลปกรรมแก่ชุมชน ของคณะทีม […]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...