กิจกรรมเสริมหลักสูตร

ผลงานโครงการแบ่งปันสื่อสร้างสรรค์กับรายการทรูปลูกปัญญาของนักศึกษาและอาจารย์

Posted by on พฤษภาคม 27, 2012 at 8:31 am

ผลงานโครงการ ออกแบบสื่อแอนิเมชั่นเพื่อเป็นสื่อเสริมความ […]

อาจารย์ศิลปกรรมจันทรเกษม ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ 2555

Posted by on มีนาคม 30, 2012 at 9:52 pm

อาจารย์ธีระชัย สุขสวัสดิ์(ประธานสาขาวิชาศิลปกรรม) และอา […]

นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ ครั้งที่ 1 /2555

Posted by on มีนาคม 9, 2012 at 11:34 am

เชิญชมนิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ ครั้งที่ 1 โดยนักศึกษาและค […]

ArtChandra Student’s Acts : Art and Design Professional Field Experience Presentation 2012

Posted by on มีนาคม 2, 2012 at 9:16 am

กิจกรรมสัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและแสดงผลงานโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ชั้นปีที่ 4

Gift on the moon 2012 : ArtChandra Student’s Collaboration Acts

Posted by on มีนาคม 2, 2012 at 8:25 am

gift on the moon 2012 collabolation & activity

กิจกรรมสานสัมพันธ์วันปีใหม่ของชาวศิลปกรรมจันทรเกษม สองฮ่าฮ่าฮ่า

Posted by on มกราคม 20, 2012 at 9:47 am

ภาพกิจกรรมสันทนาการ สานสัมพันธ์ ระหว่างอาจารย์-ศิษย์เก่ […]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...