กิจกรรมเสริมหลักสูตร

อบรมอาจารย์ศิลปกรรม มจษ. โปรแกรมประมวลผลกลุ่มเมฆ cloud computing tools

Posted by on พฤษภาคม 17, 2013 at 11:48 pm

อบรมอาจารย์ศิลปกรรม มจษ. ทักษะการใช้งานโปรแกรมประมวลผลก […]

Art-Ex-Experience 2012 นิทรรศการแสดงผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรม ประจำปีการศึกษา 2555

Posted by on เมษายน 28, 2013 at 10:00 am

 Art-Ex-Experience 2012 นิทรรศการแสดงผลงานการฝึกประสบกา […]

งาน Gift on the Moon 2013:Retro Episode ของสาขาวิชาศิลปกรรม

Posted by on กุมภาพันธ์ 11, 2013 at 11:11 pm

บรรยากาศงานวันแรก-พิธีเปิดงาน-การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสร […]

ศิลปกรรมสัมมนา 2555:สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนภาพประกอบทางพฤษศาสตร์

Posted by on กุมภาพันธ์ 8, 2013 at 6:53 pm

สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิืทยา […]

ศิลปกรรมสัมมนาทางวิชาการ : การบรรยายพิเศษเรื่องการเขียนภาพประกอบทางพฤษศาสตร์ 8 กุมภาพันธ์

Posted by on กุมภาพันธ์ 7, 2013 at 10:48 pm

สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิืทยา […]

ผศ.ประชิด ทิณบุตร ในฐานะหัวหน้าทีมวิทยากรที่ปรึกษาของบริษัท เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัดและทีมงานการศึกษาวิจัย ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้า เป็นวิทยากรฝึกอบรมความรู้เรื่อง แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดกาญจนบุรี

Posted by on มิถุนายน 1, 2012 at 9:45 am

ผศ.ประชิด ทิณบุตร ในฐานะหัวหน้าทีมวิทยากรที่ปรึกษาของบริษัท เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัดและทีมงานการศึกษาวิจัย ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้า เป็นวิทยากรฝึกอบรมความรู้เรื่อง แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดกาญจนบุรี

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...