บริการวิชาการแก่สังคม

ผศ.ประชิด ทิณบุตร ในฐานะหัวหน้าทีมวิทยากรที่ปรึกษาของบริษัท เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัดและทีมงานการศึกษาวิจัย ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้า เป็นวิทยากรฝึกอบรมความรู้เรื่อง แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดกาญจนบุรี

Posted by on มิถุนายน 1, 2012 at 9:45 am

ผศ.ประชิด ทิณบุตร ในฐานะหัวหน้าทีมวิทยากรที่ปรึกษาของบริษัท เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัดและทีมงานการศึกษาวิจัย ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้า เป็นวิทยากรฝึกอบรมความรู้เรื่อง แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดกาญจนบุรี

ผลงานโครงการแบ่งปันสื่อสร้างสรรค์กับรายการทรูปลูกปัญญาของนักศึกษาและอาจารย์

Posted by on พฤษภาคม 27, 2012 at 8:31 am

ผลงานโครงการ ออกแบบสื่อแอนิเมชั่นเพื่อเป็นสื่อเสริมความ […]

การรับสมัครนักศึกษาใหม่และการสอบสัมภาษณ์ 2555

Posted by on พฤษภาคม 11, 2012 at 2:07 pm

ที่นี่คือสาขาวิชาศิลปกรรม ไม่ใช่คณะนิเทศศิลป์ นะครับ รั […]

อาจารย์ศิลปกรรมจันทรเกษม ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ 2555

Posted by on มีนาคม 30, 2012 at 9:52 pm

อาจารย์ธีระชัย สุขสวัสดิ์(ประธานสาขาวิชาศิลปกรรม) และอา […]

นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ ครั้งที่ 1 /2555

Posted by on มีนาคม 9, 2012 at 11:34 am

เชิญชมนิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ ครั้งที่ 1 โดยนักศึกษาและค […]

ArtChandra Teacher’s Act : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และการบริการวิชาการแก่สังคม เดือนกุมภาพันธ์ 2555

Posted by on มีนาคม 2, 2012 at 10:41 am

วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 4ปี ฤกษ์ดี มีครั้งเดียว เห […]

ArtChandra Student’s Acts : Art and Design Professional Field Experience Presentation 2012

Posted by on มีนาคม 2, 2012 at 9:16 am

กิจกรรมสัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและแสดงผลงานโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ชั้นปีที่ 4

Gift on the moon 2012 : ArtChandra Student’s Collaboration Acts

Posted by on มีนาคม 2, 2012 at 8:25 am

gift on the moon 2012 collabolation & activity

อ.ไชยพันธ์ ธนากรวัจน์ รับเชิญร่วมงาน Workshop สะบัดสีและฝีแปรง ร่วมกับเหล่าศิลปินแห่งชาติ

Posted by on มกราคม 20, 2012 at 10:51 am

15-17 มกราคม 2555 อ.ไชยพันธ์ ธนากรวัจน์ อาจารย์-ข้าราชก […]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...