บริการวิชาการแก่สังคม

คณาจารย์และศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบันร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมแก่เกษตรกรผู้ค้าข้าว จังหวัดชัยนาท

Posted by on กันยายน 21, 2014 at 11:21 am

คณาจารย์และศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบันร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบร […]

การอบรมศิลปะแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2556

Posted by on เมษายน 28, 2014 at 11:55 am

การอบรมศิลปะแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป ประจำปีการศึกษา 255 […]

งาน Gift on the Moon 2013:Retro Episode ของสาขาวิชาศิลปกรรม

Posted by on กุมภาพันธ์ 11, 2013 at 11:11 pm

บรรยากาศงานวันแรก-พิธีเปิดงาน-การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสร […]

ศิลปกรรมสัมมนาทางวิชาการ : การบรรยายพิเศษเรื่องการเขียนภาพประกอบทางพฤษศาสตร์ 8 กุมภาพันธ์

Posted by on กุมภาพันธ์ 7, 2013 at 10:48 pm

สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิืทยา […]

ผศ.ประชิด ทิณบุตร เป็นวิทยากรฝึกอบรมการพัฒนาทักษะ ICT ให้แก่ ครูกทม.

Posted by on มิถุนายน 24, 2012 at 3:02 pm

โรงเรียนอำนวยกนกอนุสรณ์ ได้จัดฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการบร […]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...