หมวดทั่วไป

ผศ.ประชิด ทิณบุตร เป็นวิทยากรฝึกอบรมการพัฒนาทักษะ ICT ให้แก่ ครูกทม.

Posted by on มิถุนายน 24, 2012 at 3:02 pm

โรงเรียนอำนวยกนกอนุสรณ์ ได้จัดฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการบร […]

ผศ.ประชิด ทิณบุตร ในฐานะหัวหน้าทีมวิทยากรที่ปรึกษาของบริษัท เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัดและทีมงานการศึกษาวิจัย ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้า เป็นวิทยากรฝึกอบรมความรู้เรื่อง แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดกาญจนบุรี

Posted by on มิถุนายน 1, 2012 at 9:45 am

ผศ.ประชิด ทิณบุตร ในฐานะหัวหน้าทีมวิทยากรที่ปรึกษาของบริษัท เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัดและทีมงานการศึกษาวิจัย ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้า เป็นวิทยากรฝึกอบรมความรู้เรื่อง แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดกาญจนบุรี

การรับสมัครนักศึกษาใหม่และการสอบสัมภาษณ์ 2555

Posted by on พฤษภาคม 11, 2012 at 2:07 pm

ที่นี่คือสาขาวิชาศิลปกรรม ไม่ใช่คณะนิเทศศิลป์ นะครับ รั […]

ArtChandra Student’s Learning Activity : Final Design Project Presentation

Posted by on มีนาคม 7, 2012 at 12:02 am

ArtChandra Student’s Learning Activity : การนำเสน […]

คณาจารย์ศิลปกรรม มจษ.ร่วมสัมมนาปรับวิสัยทัศน์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่เขาใหญ่

Posted by on มกราคม 20, 2012 at 9:27 am

คณาจารย์ศิลปกรรมทุกคน เข้าร่วมสัมมนาวิเคราะห์กลยุทธ์เพื […]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...