หมวดทั่วไป

ศิลปกรรม จัดกิจกรรมร่วมกันพิมพ์เพื่อพ่อ

Posted by on ตุลาคม 24, 2016 at 5:03 pm

ภาพกิจกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม จัดกิจกรรมร่วมกันพิมพ์เพื่อ […]

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่สาขาวิชาศิลปกรรม

Posted by on สิงหาคม 2, 2016 at 3:32 pm

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่สาขาวิชาศิลปกรรมและบัณฑิตให […]

ผศ.ประชิด ทิณบุตร และคณะผู้วิจัยลงพื้นที่วิจัยที่ชัยนาท วิจัยวิทยาแบบให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม (Community Based participatory Research : CBPR)

Posted by on กันยายน 4, 2015 at 9:47 am

ผศ.ประชิด ทิณบุตร และคณะผู้วิจัยลงพื้นที่วิจัยที่ชัยนาท […]

ArtChandra CRU:Art Shutdown & Print Making Exhibition 2014

Posted by on กุมภาพันธ์ 23, 2014 at 9:46 pm

ArtChandra CRU:Art Shutdown & Print Making Exhibiti […]

เชิญชมนิทรรศการศิลปกรรม “มองไทย” โดยคณาจารย์สาขาวิชาศิลปกรรม

Posted by on กุมภาพันธ์ 7, 2014 at 7:14 pm

เชิญชมนิทรรศการศิลปกรรม “มองไทย” โดยคณาจารย […]

ผลงานชุดการออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Posted by on ธันวาคม 6, 2013 at 8:27 am

ผลจากการวิจัยพบว่า ผลงานที่ออกแบบพัฒนามีคุณลักษณะอยู่ใน […]

Congratulation

Posted by on มิถุนายน 21, 2013 at 6:47 am

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน จากใจคณาจารย์ทุกคน

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...