Author Archive

อาจารย์ไชยพันธ์ ธนากรวัจน์ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ วัดพระศรีมหาธาตุ จ.พิษณุโลก

พฤษภาคม 2, 2017

อาจารย์ไชยพันธ์ ธนากรวัจน์ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ […]

Posted in หมวดทั่วไป | No Comments »

Art Thesis : 2017 สอบศิลปนิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

พฤษภาคม 2, 2017

Art Thesis : 2017 บรรยา กาศการสอบและแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ […]

Posted in หมวดทั่วไป | No Comments »

Art camp : Sea Scape Painting 2560 หาดสวนสน จังหวัดระยอง

พฤษภาคม 2, 2017

สาขาวิชาศิลปกรรมจัดกิจกรรมเสริมทักษะและการเรียนรู้ประจำ […]

Posted in หมวดทั่วไป | No Comments »

แสดงผลงานนิทรรศการ งานวันมนุษย์วิชาการ เพียรเพื่อพ่อ : 9luang แรงบันดาลใจจากในหลวง 3-5 เมษายน ชั้นล่างอาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.

พฤษภาคม 2, 2017

สาขาวิชาศิลปกรรม จัดแสดงผลงานนิทรรศการ Gift on the Moon […]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted in หมวดทั่วไป | No Comments »