Author Archive

อาจารย์ไชยพันธ์ ธนากรวัจน์ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ วัดพระศรีมหาธาตุ จ.พิษณุโลก

พฤษภาคม 2, 2017

อาจารย์ไชยพันธ์ ธนากรวัจน์ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ […]

Posted in หมวดทั่วไป | No Comments »

Art Thesis : 2017 สอบศิลปนิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

พฤษภาคม 2, 2017

Art Thesis : 2017 บรรยา กาศการสอบและแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ […]

Posted in หมวดทั่วไป | No Comments »

Art camp : Sea Scape Painting 2560 หาดสวนสน จังหวัดระยอง

พฤษภาคม 2, 2017

สาขาวิชาศิลปกรรมจัดกิจกรรมเสริมทักษะและการเรียนรู้ประจำ […]

Posted in หมวดทั่วไป | No Comments »

ศิลปกรรม จัดกิจกรรมร่วมกันพิมพ์เพื่อพ่อ

ตุลาคม 24, 2016

ภาพกิจกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม จัดกิจกรรมร่วมกันพิมพ์เพื่อ […]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: ,
Posted in หมวดทั่วไป | No Comments »