ต้อนรับอาจารย์ฝรั่งชาวออสเตรีย จาก PHT PADAGOGISCHE hochschule tirol เมือง Innsbruck มาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานการเรียนการสอนของสาขาวิชาศิลปกรรม มจษ. 6/12/2561

ต้อนรับอาจารย์ฝรั่งชาวออสเตรีย Prof.Mag. Manfred Taferner และ Prof.Dipl.-Pad.Roland Warzilel จาก pht PADAGOGISCHE hochschule tirol เมือง Innsbruck มาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานความพร้อมการเรียนการสอนของสาขาวิชาศิลปกรรม มจษ. ในการส่งครูฝึกสอน มาร่วมศึกษาเรียนรู้ การเรียนการสอนศิลปะ ในภาคเรียนที่ 2/2561 นี้ : 6/12/2561 See more pictures click this link

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทวนสอบ อบรมระบบสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับอาจารย์ชาวศิลปกรรมจันทรเกษม

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทวนสอบ อบรมระบบสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับอาจารย์ชาวศิลปกรรมจันทรเกษม 17/17/2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์กราฟิก 2 อาคาร 32 ศิลปกรรม

Posted in หมวดทั่วไป by Prachid Tinnabutr. No Comments

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ศิลปกรรมรุ่น 2559-2560

Posted in หมวดทั่วไป by Prachid Tinnabutr. No Comments

สอบศิลปนิพนธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์

Posted in หมวดทั่วไป by Prachid Tinnabutr. No Comments

ผศ.ธีระชัย สุขสวัสดิ์ อ.อดิสรณ์ สมนึกแท่น และ อ.ฐปนนท์ อ่อนศรี เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผศ.ธีระชัย สุขสวัสดิ์ อ.อดิสรณ์ สมนึกแท่น และ อ.ฐปนนท์ อ่อนศรี เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะนานาชาติเข้าร่วมโครงการ KMUTNB 4th International Art and Design Workshop 2017 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1-4 พค.2560

อาจารย์ไชยพันธ์ ธนากรวัจน์ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ วัดพระศรีมหาธาตุ จ.พิษณุโลก

อาจารย์ไชยพันธ์ ธนากรวัจน์ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ หัวข้อ พระพุทธชินราช พระปฏิมาคู่แผ่นดิน ร่วมกับศิลปินรับเชิญท่านอื่นๆ ณ วัดพระศรีมหาธาตุ จ.พิษณุโลก

Posted in หมวดทั่วไป by Prachid Tinnabutr. No Comments

Art Thesis : 2017 สอบศิลปนิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

Art Thesis : 2017 บรรยา กาศการสอบและแสดงผลงานศิลปนิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 แขนงวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์และแขนงวิชาเอกออกแบบ ประยุกต์ศิลป์ ภายในสาขาวิชาในที่ตั้วสถานศึกษา และนอกที่ตั้งสถานศึกษา ณ หอศิลป์เอมเจริญ อ.ท่าม่วง จ. กาญจนบุรี

Posted in หมวดทั่วไป by Prachid Tinnabutr. No Comments

สาขาวิชาศิลปกรรมโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร ร่วมเป็นอนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 / 2560

สาขาวิชาศิลปกรรมโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร ร่วมเป็นอนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 สาขาออกแบบโปสเตอร์ และสาขาออกแบบสิ่งพิมพ์ จัดโดนสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 26-27 เม.ย. 2560 ณ อิมแพค 2 เมืองทองธานี 

Posted in หมวดทั่วไป by Prachid Tinnabutr. No Comments

Art camp : Sea Scape Painting 2560 หาดสวนสน จังหวัดระยอง

สาขาวิชาศิลปกรรมจัดกิจกรรมเสริมทักษะและการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2559 Art camp : Sea Scape Painting 2560 ณ หาดสวนสน จังหวัดระยอง 

Posted in หมวดทั่วไป by Prachid Tinnabutr. No Comments

แสดงผลงานนิทรรศการ งานวันมนุษย์วิชาการ เพียรเพื่อพ่อ : 9luang แรงบันดาลใจจากในหลวง 3-5 เมษายน ชั้นล่างอาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.

สาขาวิชาศิลปกรรม จัดแสดงผลงานนิทรรศการ Gift on the Moon และจัดสัมมนาวิชาการเรื่องภาพประกอบเรื่องพระมหาชนก โดยวิทยากร ธีระวัฒน์ คะมะนะ เนื่องในงานวันมนุษย์วิชาการ ศาสตร์พระราชา : เพียรเพื่อพ่อ : 9luang แรงบันดาลใจจากในหลวง ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน ชั้นล่างอาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม. 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Posted in หมวดทั่วไป by Prachid Tinnabutr. No Comments